Nieuws & Blogs

16 november 2015

Zonne-energie Vergisting Biomassa energie

Inschrijven seminar aardwarmte

Geothermie is een bron van duurzame warmte die sterk in opkomst is in Nederland. Een geothermische bron levert non-stop een grote hoeveelheid warmte en is vooral geschikt voor het vervullen van een grote warmtevraag. Het levert een forse bijdrage aan de CO2 reductie en verduurzaming van een gemeente.

vergunning biomassa energie
5 november 2015

Vergisting

Correctie&shybedragen 2016 bekend

Woensdag 4 november 2015 heeft de minister de voorlopige correctiebedragen bekend gemaakt voor 2016. Het correctiebedrag heeft invloed op de hoogte van uw voorschot. Vanaf 1 januari 2016 zullen de voorschotbedragen gaan wijzigen.

Voor een actueel overzicht van de correctiebedragen klikt u hier.

Energiebesparing bedrijven
30 oktober 2015

Correctie&shybedragen SDE 2014

De definitieve correctiebedragen van de SDE in 2014 zijn door de minister bekend gemaakt.Na afloop van ieder kalenderjaar worden de definitieve correctiebedragen vastgesteld. Het definitieve correctiebedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke prijsontwikkeling voor de levering van elektriciteit en gas in 2014. 

30 oktober 2015

Energiebesparing

Meetprotocol voor SDE+ subsidie

Producenten van hernieuwbare elektriciteit en/of warmte die een SDE+ beschikking op zak hebben, krijgen de SDE+ subsidie pas uitbetaald nadat de inschrijving van de installatie bij CertiQ voltooid is. Voor de meeste installaties op biomassa, of installaties op basis van geothermie of zonthermie, geldt dat vooraf een meetprotocol opgesteld moet worden. Dit meetprotocol beschrijft de installatie en de wijze van meten. Het protocol dient goedgekeurd te worden door een erkend meetbedrijf.

11 september 2015

Energieaudit verplicht

Grote bedrijven en instellingen moeten voor 5 december 2015 een energieaudit uitgevoerd hebben.

11 september 2015

SDE subsidie Biomassa energie

Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties

Wilt u als sportclub verduurzamen en besparen op energiekosten? Krijg nu tot 30% subsidie op de materiaalkosten voor verduurzaming met de nieuwe “Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties “.

11 september 2015

Biomassa energie

Stand van zaken SDE+ 2015

Net als voorgaande jaren wordt door de minister van Economische Zaken ook in 2015 de productie van hernieuwbare energie gestimuleerd. De minister heeft hiervoor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie opgericht. De uitvoeringsregeling voor de SDE+ 2015 heeft de minister in de Staatscourant gepubliceerd. De uitvoeringsregeling is hier in te zien.

31 augustus 2015

Vergisting Subsidie

Ekwadraat transparant over MVO

Ekwadraat publiceert Zelfverklaring ISO 26000. Het Publicatieplatform ISO 26000, gelanceerd door de NEN, is een centrale vindplaats voor organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren. Op die manier is het voor de buitenwereld duidelijk dat een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ISO 26000 toepast. ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Ekwadraat staat nu op dit Publicatieplatform voor de Zelfverklaring ISO 26000.

Hernieuwbare brandstofeenheden
31 augustus 2015

SDE subsidie

Minister Kamp stelt nieuwe maatregelen voor

Minister Kamp stelt naast de aanpassingen van de SDE+ nog een aantal andere maatregelen voor in het kader van het Energieakkoord om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 te halen. Deze maatregelen zijn nog niet meegerekend in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

25 augustus 2015

Energietransitie Subsidie

NVWA controleert co-vergisting

Controles van de NVWA hebben vanaf heden invloed op de subsidies verstrekt door RVO. Een afwijking van de regels kan grote gevolgen hebben op de subsidies. Het gebruik van te weinig mest en/of het gebruik van producten die niet zijn toegestaan conform de subsidieregelgeving is daarmee zeer risicovol. Naast de mestwetgeving waarin dit niet is toegestaan is nu ook de SDE+ een reden om hier zeer nauwkeurig mee om te gaan.