Nieuws & blogs

sde beschikking

SDE+ geothermie aanvragen najaar 2017 lijkt onhaalbaar

Vanaf 1 mei is voor nieuwe geothermieprojecten een ’Vergunning Aanleg Boorgat’ nodig. Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de behandeltijd voor de vergunning maakt het naar verwachting niet mogelijk een aanvraag voor SDE+ in te dienen in het najaar van 2017.

Hernieuwbare brandstofeenheden

Bouwbedrijf Lont verbindt zich aan Nul op de Meter concept

Bouwbedrijf Lont heeft zich gecommitteerd aan het Nul op de Meter-concept ontwikkeld door Ekwadraat. Dit concept biedt huiseigenaren de mogelijkheid om tegen marktconforme kosten energiebesparende en duurzame maatregelen in hun woningen te verwezenlijken. 

SDE+ voorjaar 2017: € 7,1 miljard aan nieuwe projecten

Minister Kamp heeft op 5 april bekend gemaakt dat de SDE+ in het voorjaar van 2017 net als voorgaande openstellingen is overtekend. In totaal is er met 4.673 aanvragen een budget van € 7,1 miljard geclaimd. Het beschikbare budget van € 6 miljard is pas in fase 3 overtekend waarbij projecten tot en met 11,0 cent in ieder geval beoordeeld worden. Op welk basisbedrag de € 6 miljard is overtekend is niet bekend gemaakt. Ook kunnen projecten nog afvallen door onvolledigheid of doordat de aanvraag onvoldoende onderbouwd is. De minister verwacht niet dat de beoordeling van alle projecten vóór 1 juli kan worden afgerond.

adviesbureau energiebesparing

Blog 4: Roostervloer en mono-mestvergisting, gaat dit samen?

Voor het toepassen van mono-mestvergisting is het essentieel voor het rendement om gebruik te maken van dagverse mest. Dit is het gemakkelijkste te bereiken door stallen met dichte vloeren. Door nieuwe eisen voor emissies zijn er de afgelopen jaren een heel aantal stallen gebouwd met dichte vloeren. Echter blijft het meest voorkomende type stalvloer de roostervloer. In de afgelopen 20 jaar is deze het meeste toegepast voor ligboxstallen.

Energiebesparing bedrijven verplichting

Definitieve correctiebedragen 2016 bekend

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen bekend gemaakt over het jaar 2016. U kunt vanaf nu berekenen op basis van welk subsidiebedrag u wordt afgerekend. In de periode van april tot en met juli worden de eindafrekeningen over 2016 door RVO verstuurd. De ervaring leert dat voor projecten zonder rapportageverplichtingen de eindafrekening spoedig zal volgen. Biomassaprojecten en warmteprojecten volgen in de regel later. Een en ander is afhankelijk van de doorlooptijd bij CertiQ en Vertogas.

meetprotocol

Blog 3: Hoeveel tijd ben ik kwijt aan mono-mestvergisting?

Een belangrijke vraag bij mono-mestvergisting is of je als boer er veel tijd mee kwijt bent. Het houden van dieren is de hoofdzaak op het bedrijf en de meeste veehouders zitten niet te wachten op een fulltime baan naast de bestaande werkzaamheden. Daarnaast is het inhuren van een extra werknemer om de vergister draaiende te houden flink van invloed op de winstgevendheid van een mono-mestvergister. Doordat met mono-mestvergisting redelijk lage biogasopbrengsten gerealiseerd worden (ten opzichte van co-mestvergisting) zijn de omzetten en daarmee ook de ruimte om een extra werknemer in te schakelen beperkt.

energie investeringsaftrek

Ben ik als bedrijf verplicht om energie te besparen?

Al in 2013 is het Nederlandse Energieakkoord opgesteld. De noodzaak voor de energietransitie naar een duurzame en energiezuinige samenleving werd toen vastgelegd in 175 afspraken. Deze afspraken zijn gericht op energiebesparing, hernieuwbare energie, werkgelegenheid en duurzame groei. 

mvo beleid

Blog 2: Gaan een gezonde bodem en mono-mestvergisting samen?

Een veel voorkomende vraag bij mono-mestvergisting is de invloed die het digestaat heeft op de bodem en dan voornamelijk het organische stof gehalte en het bodemleven. In meerdere vakbladen en artikelen worden kanttekeningen geplaatst bij mono-mestvergisting, aangezien het op de langere termijn slecht is voor de productie van het land. Dit is natuurlijk erg van belang in de bedrijfsvoering. Om hier een beter inzicht in te krijgen heb ik de nodige artikelen gelezen over de gevolgen van vergisting en daarnaast een gesprek gevoerd met Theo Mulder, directeur van Mulder Agro. Hij zet zich al jaren in voor bewustwording van het belang van de bodem en is een pleitbezorger om de bedrijfsvoering aan te passen aan wat in de natuur normaal is.

allesvergisting

Verslag HortiContact beurs 2017

Van 14 tot en met 16 februari 2017 stond Ekwadraat met de Aardwarmte Plaza groep als één van de 510 exposanten op de HortiContact beurs (voorheen: Tuinbouw Relatiedagen) in de beurshal van Gorinchem. Nieuw voor de Aardwarmte Plaza groep was de huisstijl en bijbehorende uitstraling. Deze is door alle partners en bezoekers als zeer goed ervaren. We mogen terugkijken op een geslaagde beurs en zien nu al weer uit naar 20, 21 en 22 februari 2018 wanneer de HortiContact beurs weer plaats zal vinden.

Details SDE+ 2017 bekend

De minister heeft de kaders van de SDE+ 2017 definitief vastgesteld en is gepubliceerd. De SDE+ opent op 7 maart om 9.00 uur. De grootste wijziging ten opzichte van vorig jaar is het beschikbare budget en de maximale subsidiebedragen per categorie. In het voorjaar is € 6 miljard beschikbaar voor projecten waarbij duurzame energie wordt geproduceerd. In het najaar nog eens een vergelijkbaar bedrag. Onderstaand leest u de belangrijkste algemene wijzigingen van de regeling en de belangrijkste wijzigingen per categorie. 

Bekijk hier de tabellen van de SDE+ regeling 2017. 

Analyse beschikkingen SDE+ najaar 2016

Bij de toekenning van de subsidies per aanvraagbedrag waren in 2016 een aantal opvallende zaken. Onze adviseurs hebben de resultaten in grafieken overzichtelijk weergegeven. Met deze resultaten is het mogelijk voorspellingen te doen over een geschikt aanvraagbedrag voor de eerste openstelling in 2017.

Resultaten SDE+ 2016 en verwachting SDE+ 2017

Eind januari heeft de minister de resultaten van de najaarsronde van de SDE+ 2016 bekend gemaakt. In deze brief gaat de minister in op het aantal aanvragen en het aantal beschikkingen. In totaal is er voor bijna € 11,5 miljard aan SDE+ subsidie aangevraagd, dat betekent dat er bijna € 6,5 miljard aan projecten zijn afgewezen of ingetrokken. Er is in het najaar 2016 voor maximaal 11,0 cent per kWh aan subsidie toegekend.