Nieuws & blogs

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.

Bewoners gemeente De Fryske Marren actief aan de slag met het monitoren van hun energieverbruik

Waarom heeft mijn buurman een lager energieverbruik? Kan ik daar iets van leren? Deze vragen werden donderdagavond 29 maart gesteld in het Wapen van Langweer. Als onderdeel van het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ vond er een bijeenkomst plaats over ‘sluipverbruik’. Er doen zo’n 70 deelnemers mee aan het project, die nu zelf hun energieverbruik live kunnen monitoren.

Adviesbureau energietransitie

Definitieve correctiebedragen SDE+ 2017

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen van de SDE+ subsidie bekend gemaakt over het jaar 2017. U kunt vanaf nu berekenen op basis van welk subsidiebedrag u wordt afgerekend. In de periode van april tot en met juli worden de eindafrekeningen over 2017 door RVO verstuurd. De ervaring leert dat voor projecten zonder rapportageverplichtingen de eindafrekening spoedig zal volgen. Biomassaprojecten en warmteprojecten volgen in de regel later. Een en ander is afhankelijk van de doorlooptijd bij CertiQ en Vertogas.

thermografisch onderzoek voorbeeld

Afscheid Adri Kuyper

Sinds 1 januari 2018 is Adri Kuyper begonnen met een nieuwe fase van zijn leven. Na 45 werkzame jaren bij diverse bedrijven, waarvan ruim 10 jaar bij Ekwadraat, gaat Adri met pensioen. Het werk binnen Ekwadraat heeft hij overgedragen aan zijn opvolger Frank van Bergen

aardwarmte

Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Diverse fracties stelden vragen aan minister Wiebes over de toekomst van de SDE+ subsidie. Dit naar aanleiding van zijn brief over de vormgeving van de SDE+ regeling in 2018. Inmiddels heeft de minister met een nieuwe kamerbrief de vragen over de SDE+ regeling beantwoord. Hierbij de hoogtepunten:

CO2 footprint

Update Erkende Maatregelen

Per 1 januari 2018 geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit die bedrijven verplicht energie te besparen. Aan de twaalf branches waarvoor al een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn zeven branches toegevoegd. Daarnaast is het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) als nieuwe maatregel toegevoegd. 

adviesbureau energiebesparing

RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

De garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) is vanaf 1 januari 2018 weer open. Deze regeling dekt een deel van de kosten om de financiële schade bij een misboring te beperken. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot 29 maart 2019. Er is een beschikbaar budget van € 66,6 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen voor diepe geothermie (> 1000 m).

Mit subsidie

€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

In 2018 is er weer € 12 miljard beschikbaar om de realisatie van duurzame energieprojecten te stimuleren. De voorjaarsronde van de SDE+ subsidie is in 2018 geopend van 13 maart tot 5 april met een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van 2017 is de SDE+ regeling op meerdere vlakken gewijzigd, waaronder een grote verandering op het gebied van zon-PV. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

zonne-energie

Ekwadraat weer in te schakelen voor gaslekdetectie

Bij vergistingsinstallaties kunnen na verloop van tijd gaslekken ontstaan die voor het blote oog bijna niet detecteerbaar zijn. Door tijdig en regelmatig uw vergister te controleren op gaslekken kunt u dit voorkomen, waardoor u geen inkomsten misloopt. Ekwadraat spoort deze lekkages graag voor u op zodat deze opgelost kunnen worden. 

zonne-energie

SDE+ najaar 2017 ruim overtekend

In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 is voor € 9,9 miljard aan duurzame energieprojecten ingediend. Dit is een forse overtekening op het budget van € 6 miljard. In totaal zijn er 5.783 aanvragen ingediend waarvan 5.456 voor zon-PV. Deze projecten zijn goed voor een budgetclaim van € 4,0 miljard. Verwacht wordt dat de beoordeling van de dossiers tot en met voorjaar 2018 duurt. 

vergunning

Ekwadraat doet mee aan Elfwegenproloog

In de week van negen tot vijftien oktober deed heel Ekwadraat mee met de Elfwegenproloog. De week stond volledig in het teken van reizen zonder een druppel fossiele brandstof te verbruiken. Alle medewerkers hebben hier op verscheidene manieren aan meegedaan. Werknemers die normaalgesproken diesel rijden, tankten tijdens de Elfwegenproloog ‘blauwe diesel’: een synthetische brandstof die volledig wordt geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen.

Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Het Duurzame Energiecluster van Ekwadraat verlengt het contract voor het leveren van groene stroom aan energieleverancier Greenchoice. Het gaat om een contractverlenging van drie jaar, tot en met 2020. Het energiecluster van Ekwadraat bestaat uit 32 producenten met biomassa installaties die Greenchoice jaarlijks ongeveer 190.000 MWh groene stroom leveren. Dit komt overeen met het verbruik van circa 75.000 huishoudens.