Nieuws & blogs

vergunning biomassa energie

Versterking Ekwadraat Groep

Directeur-Eigenaar Douwe Faber verkoopt een minderheidsbelang van de Ekwadraat Groep B.V. aan de investeerders Altus Capital B.V. en Van Rees Management B.V. Deze stap zorgt ervoor dat de huidige ontwikkeling van het bedrijf een extra impuls krijgt de komende jaren. 

vergunning biomassa energie

Ekwadraat vraagt bijna 3 miljard SDE+ subsidie aan in 2016-2017

De afgelopen weken hebben de adviseurs van Ekwadraat hard gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energieproductie installaties. In totaal is er € 6 miljard in de najaarsronde van de SDE+ subsidie aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft deze ronde met haar projecten voor € 675 miljoen aan aanvragen ingediend.

topsector energiestudies

Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 bekend

Het totaal toegekend bedrag aan SDE+-subsidies is dit voorjaar opgelopen tot € 5,8 miljard euro. Dit voorjaar werd in totaal voor ruim € 7,1 miljard aangevraagd. Dit betekent dus dat er voor € 2,3 miljard aan aanvragen is afgewezen. Wel is het totale aantal gesteunde projecten ruimschoots verdubbeld ten opzichte van najaar 2016.

150 bouwstudenten Friese Poort denken mee over Energiecampus

150 Eerstejaars bouwstudenten van de ROC Friese Poort kwamen op vrijdag 10 september 2017 naar Centrum Duurzaam in Leeuwarden voor een praktische en inspirerende introductiedag. ‘Het is bijzonder dat het bedrijfsleven meewerkt aan deze dag in de vorm van workshops en een Challenge’, zeggen Jan Stavast en Germ Boersma, opleidingsmanagers bouw Leeuwarden en Sneek aan. ‘De eerste stap van de student van nu naar de vakman van de toekomst’.

Biomassa energie

Verduurzaming Hartman, zowel bedrijfsvoering als productie

Op 30 juni 2017 maakte de huidige eigenaar van A.C. Hartman Willem Hartman (71 jaar) bekend dat het bedrijf overgenomen wordt door The Fruit Farm Group. Met deze overname zorgt Hartman voor een duurzame bedrijfsvoering, maar in de toekomst ook voor een duurzame productie middels geothermie.

SDE+ 2017 najaarsronde

De SDE+ 2017 najaarsronde is geopend van 3 tot 26 oktober 2017 en heeft een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van de openstelling in de voorjaarsronde zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd op het gebied van Zon-PV. In onderstaande tabel ziet u de openstelling per fase.

Ekwadraat tekent Green Deal UDG

Ekwadraat is een van de ondertekenaars van de recent getekende Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG). De Green Deal is een samenwerking van de Rijksoverheid met EBN, TNO en acht Consortia. Deze consortia zijn projectpartijen uit de regio’s Heerenveen, Leeuwarden, GOUD, Renkum, Oost Brabant, Schiedam en Haven Rotterdam. Ekwadraat is mede ondertekenaar van het consartia Heerenveen. Ekwadraat is ook betrokken bij de ontwikkelingen van de consortia in Leeuwarden en Schiedam. 

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst per 1 juli

Per 1 juli geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit. Aan de zeven branches waarvoor al een een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn vijf branches toegevoegd. Daarnaast zijn er voor de bestaande branches aanvullende maatregelen toegevoegd. Dit is op 7 juni door middel van de wijzigingsregeling activiteitenregeling bijlage 10 gepubliceerd. 

Energiemonitoring

Tender mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli

De tenderregeling mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli, in tegenstelling tot eerdere berichten dat deze op 13 of 27 juni opengesteld zou worden! Als u hiervan gebruik wilt maken dient u snel stappen te ondernemen in de voorbereiding van de aanvraag. Ekwadraat kan u begeleiden naar het indienen van een succesvolle aanvraag.

subsidie biomassa energie

Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

Nederland circulair in 2050. Dat is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft het kabinet de ambitie weergegeven om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen én vanuit de duurzaamheidsgedachte van de initiatiefnemers zelf, is circulair bouwen ook de norm bij ontwikkelingen op de Energiecampus Leeuwarden.

EHG-regeling glastuinbouw verlengd tot 2022

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken wil de EHG-regeling, opvolger van de IRE-regeling, verlengen tot 2022. Deze investeringssubsidie voor glastuinbouw zou dit jaar in juli aflopen maar in de evaluatie van dit voorjaar is het nut van de regeling aangetoond.

adviesbureau energiebesparing

Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Ekwadraat zet zich in voor het ontwikkelen van een digitaal kenniscentrum voor geothermie. Door dit online platform hoopt Ekwadraat een antwoord te bieden op vragen die spelen bij deze relatief nieuwe vorm van duurzame energie. Daarnaast zal het platform ook een plek zijn om alle lopende projecten terug te vinden, waarbij deze projecten samen kunnen werken aan verbeterde oplossingen en technieken. Vanuit de samenwerking binnen het platform worden bijeenkomsten en excursies georganiseerd waardoor synergie ontstaat.