Wij organiseren brainstorm- en inspiratiesessies!

Wil je nieuwe ideeën genereren, tot verfrissende en vernieuwende oplossingen komen of heb je ideeën maar weet je niet hoe je dit kan toepassen in de praktijk? Dan komen onze adviseur graag op locatie om een inspiratie- of brainstormsessie te doen.

Een inspiratie- of brainstormsessie heeft de meeste toegevoegde waarde in het beginstadium van een project, wanneer de kaders nog niet vast staan. De sessie helpt om op een andere manier met een project, situatie of probleem aan de gang te gaan. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze sessie's, samen met de opdrachtgever kunnen ze ideeën concreet maken. 

Onze inspiratie- en brainstormsessies kunnen voor elk gewenst onderwerp/thema worden ingezet; van MVO, circulaire economie, klimaatadaptatie tot energietransitie, verduurzaming gebouwen en energiebesparing. Naar behoefte wordt het programma vastgesteld en bepaald of er één of meerdere sessies nodig zijn. Dit is geheel afhankelijk van het onderwerp en het detail niveau. 

"Ik denk graag mee over de invulling van uw ambities"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Onze toegevoegde waarde

We nemen het organiseren van de sessie uithanden en werken op een unieke manier zodat het geen standaard inspiratie- of brainsstormsessie wordt. 

Wij zetten de juiste mensen bij elkaar aan tafel, we kunnen mensen uit ons netwerk uitnodigen en kunnen onze eigen experts inzetten op bepaalde thema's. Daarnaast denken we mee en adviseren we over wie er vanuit jullie organisatie het beste kunnen deelnemen aan de sessie.

Ekwadraat bestaat 16 jaar en heeft een groot netwerk opgebouwd in allerlei vakgebieden. Tijdens een sessie worden een aantal mensen uit ons netwerk uitgenodigd, met hun eigen ervaring, kennis en kijk op het onderwerp. Hierdoor komen andere perspectieven naar voren. Tevens heeft Ekwadraat contacten met onderwijsinstellingen en vragen we altijd of er studenten zijn die mee willen denken. 

Voor onze inspiratie- en brainstormsessies zetten wij de Brainfuel-methode in. Brain Fuel bouwt brainstorms, tools en trainingen. Onze adviseur zijn getraind om te werken met deze methode.

Onze aanpak

Voor het beste resultaat van een inspiratie- of brainstormsessie, is goed voorbereiden en een duidelijk gewenst resultaat belangrijk. De volgende stappen helpen hierbij.  

 

 

 

 

Stap 1: Voorbereiding
Voorafgaande aan een sessie voert Ekwadraat een startgesprek met de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek wordt de achtergrond van de opdracht toegelicht, de focus vastgesteld en het gewenst resultaat besproken. Daarnaast heeft Ekwadraat het voorliggende proces toegelicht en zijn praktische afspraken gemaakt over wie contactpersoon is, wanneer de sessie dient plaats te vinden, wie er uitgenodigd moeten worden etc. 

Vervolgens wordt hier uitwerking aan gegeven. Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding is het opstellen van de brainstormvragen, die centraal staat tijdens de sessie. Op basis van het startgesprek ontwikkelt Ekwadraat, in samenwerking met de facilitator van Brain fuel een aantal vragen die worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Stap 2: De sessie
De sessie start met een algemeen verhaal over de achtergrond van de opdracht en toelichting op huidige stand van zake. Daarna volgt een inspirerend verhaal van één van onze adviseur, hierdoor komt het creatieve proces opgang. 

De groep wordt opgesplitst en elke groep heeft 15 minuten per brainstormvraag om hun ideeën, antwoorden en oplossingen op te schrijven. Mocht de discussie of stroom aan ideeën tijdens deze 15 minuten tot stilstand komen, dan geeft de tafelheer of dame dit aan bij de facilitator zodat er een Brain fuel-methode wordt toegepast waardoor de groep een nieuwe boost krijgt.

Vervolgens worden de ideeën gerangschikt op now, wow  en how schaal. Een now idee kan direct morgen al worden toegepast, een wow idee heeft nog iets meer tijd en uitwerking nodig en een how idee is extreem innovatief en het is maar de vraag of deze in praktijk ook toepasbaar is.
De laatste stap van de sessie is het maken van storyboards. Iedereen krijgt zo de kans om een idee verder uit te werken.

 

Stap 3: Uitwerking
Alle ideeën worden uitgewerkt in een Excellijst op basis van het onderwerp. Vervolgens werden deze aan de hand van criteria getoetst op haalbaarheid. De criteria zijn bijvoorbeeld:
-    Mate van innovativiteit
-    Economische haalbaarheid
-    Ruimtelijk impact
-    Maturiteit van idee of product
-    Juridische haalbaarheid
-    Sociale waarde voor mensen
-    Organisatorische haalbaarheid
-    Bijdrage aan brainstormvraag

De keuze voor een of meerdere sessies
Als er meerdere sessies gepland zijn zal de eerste een brede brainstorm zijn. In een tweede sessie zullen we vervolgens de diepte induiken op bepaalde onderwerpen en afsluiten met concreten afspraken over verantwoordelijkheden, rolverdeling en vervolgstappen.

Indien een onderwerp minder complex is en maar één sessie nodig heeft zullen we in deze sessie al afsluiten met concreten afspraken over verantwoordelijkheden, rolverdeling en vervolgstappen.

Het resultaat
De resultaten van de inspiratie- of brainstormsessie komen zeer goed van pas in het verdere proces. Er is nu een lijst met ideeën die zeer gevarieerd zijn. Of het nou de bedoeling was om hele praktische ideeën te identificeren die morgen al in praktijk gebracht kunnen worden, of op zoek was naar out-of-the-box innovatie’s die helpen in de ontwikkeling van een langer termijn visie, met een inspiratie- of brainstormsessie komen ze boven tafel. 

Gerelateerde projecten

 

Interesse in een inspiratie- of brainstormsessie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Marjan de Vries via onderstaande formulier. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met brainstormen, waarna wij de plannen samen concretiseren!"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein