Omgevingsanalyse

Zuivelbedrijven Royal A-ware en Fonterra stellen zichzelf ten doel om zo snel mogelijk energieneutraal te werken. Ekwadraat adviseert Royal A-ware en Fonterra daar al vanaf het allereerste begin bij. Bij de keuze voor de locatie van de zuivelfabrieken was toegang tot duurzame energiebronnen daarom een criterium.

Ekwadraat heeft Royal A-ware en Fonterra bij de locatiekeuze ondersteund door bij drie potentiële vestigingsplaatsen de mogelijkheden voor toepassing van wind, zon, biomassa en aardwarmte te onderzoeken.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Heerenveen de meeste mogelijkheden bood omdat de omgeving van Heerenveen goed geschikt is voor het benutten van geothermie, de warmte die diep in de aarde aanwezig is.


Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

Koning Willem Alexander heeft op 8 juli 2015 de kaasmakerij van Royal A-ware en ingrediëntenfabriek van Fonterra in Heerenveen geopend. Royal A-ware maakt in haar kaasmakerij 100.000 ton kaas per jaar. De wei die hierbij vrijkomt, wordt door Fonterra in de aangrenzende ingrediëntenfabriek verwerkt tot ingrediënten voor onder meer voeding voor sporters, senioren en baby’s. 

Vlot na de keuze van Royal A-ware en Fonterra om de zuivelfabrieken in Heerenveen te bouwen is de haalbaarheid van een geothermiebron verder onderzocht. Met behulp van een provinciale subsidie is een geologisch onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare waterhoeveelheden en de temperatuur daarvan. Dit onderzoek bevestigde dat de omgeving bij Heerenveen geschikt is voor geothermie. Vervolgens is een vergunning aangevraagd zodat Royal A-ware in een afgebakend gebied naar de geothermiebron mag gaan boren.

Royal A-ware en Fonterra hebben een minimale temperatuur van 100 graden nodig om het efficiënt in te zetten in het bedrijfsproces. Uit het geologisch onderzoek bleek dat de temperaturen op een diepte van circa 3 kilometer te laag zijn. Om de minimale temperatuur van 100 graden te bereiken is water van een diepte van meer dan 5 kilometer nodig.

Deze optie heeft Ekwadraat samen met Royal A-ware en TNO in een studie naar Ultra Diepe Geothermie uitgewerkt. Ultra Diepe Geothermie gaat uit van de energie uit de ondergrond op 5 tot 7 kilometer diepte. De temperatuur ligt hier tussen de 150 en 250 graden. Dit kan worden ingezet voor de productie van stoom en mogelijk elektriciteit dat ondermeer nodig is om de wei te drogen tot weipoeder.

"Ik help u graag bij het realiseren van uw duurzame ambities"

Jan Zuidema

Senior adviseur

Gerelateerde projecten