Duurzaam circulair Swettehûs

De Provincie Fryslân ontwikkelt een nieuw brugbedieningscentrum en steunpunt aan de westkant van Leeuwarden: het Swettehûs. Het is een project met hoge ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Ter voorbereiding op de aanbesteding mochten wij helpen bij het invullen van dit ambitieniveau.

De provincie heeft een ambitiedocument opgesteld waarin de vertrekpunten voor de ontwikkeling van het Swettehûs staan. Vanuit dit ambitiedocument is de vertaling gemaakt naar de doelstellingen op het gebied van circulariteit voor het Swettehûs. De ambitie is gesteld om van het Swettehûs een circulair icoon te maken. Om dit te realiseren heeft de Provincie de doelstellingen omgezet naar vijf pijlers:

 1. Het Swettehûs is een energieke en gezonde werkomgeving;
 2. Het Swettehûs is gerealiseerd zonder nieuwe grondstoffen;
 3. Het Swettehûs is flexibel en adaptief;
 4. Het Swettehûs is zelfvoorzienend met behulp van een lokaal collectief energienetwerk;
 5. Het Swettehûs maakt optimaal gebruik van de waterrijke omgeving.

Hoe bereik je bovenstaande doelstellingen? Aan wat voer toepassingen kan je denken als concrete invulling? Om een beeld te geven van het uitvoeren van de doelstellingen heeft de Provincie Fryslân aan Ekwadraat gevraagd om de doelstellingen te concretiseren. 

Specialisaties binnen dit project:

Onze aanpak

In twee creatieve brainstormsessies onder leiding van Rob Goes en Marjan de Vries werkten meer dan 30 deelnemers van toekomstig gebruiker, adviseur, student tot circulaire goeroe aan de ideeën die van het Swettehûs een circulair icoon gaan maken. Het doel: een visuele kansenkaart die de marktpartijen inspireert. 

De eerste brainstormsessie stond in het teken van circulariteit. Er werd nagedacht over de invulling van hergebruik materialen uit de omgeving, het flexibel en adaptief maken van het gebouw en het creëren van een circulair icoon. Hier werd onder andere gebruik gemaakt van het 6S-model van Stewart Brand. De tweede brainstormsessie stond in het teken van de energievoorziening. Er werd nagedacht over de invulling op gebouwniveau, terreinniveau en omgevingsniveau. Voor het omgevingsniveau is door Ekwadraat vantevoren een omgevingsanalyse gemaakt.

Om van de 100'en bedachte ideeën te komen tot een kansenkaart is de haalbaarheid van alle ideeën onderzocht. Er is onder andere gekeken naar de bijdrage aan de doelstellingen, de innovativiteit, de economische haalbaarheid, de ruimtelijke impact en de waarde voor de omgeving.

"Ik denk graag mee over de invulling van jouw circulaire ambities"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Visuele kansenkaarten

Voor het visueel maken van de haalbare ideeën, zijn de ideeën opgedeeld in thema's. Op het gebied van energie zijn de ideeën ingedeeld in de volgende vier thema's:

 • Energiebesparing
 • Energieopslag
 • Energie opwek
 • Mens & Omgeving

Op het gebied van circulariteit zijn de ideeën ingedeeld in de thema's:

 • Flexibel & adaptief
 • Energieke & gezonde werkomgeving
 • Branding circulair icoon
 • Materiaal 

Benieuwd naar het resultaat? Download dan nu de kansenkaarten via het downloadformulier. 

Download nu de kansen­kaarten

Vervolg

De aanbestedingsdocumenten van het Swettehûs inclusief de kansenkaarten zijn 18 april 2019 gedeeld met de geselecteerde partijen. Partijen hebben tot 3 juni 2019 de tijd om een inschrijving in te dienen. Onderdeel van de inschrijving is een kansendossier, waarvoor de kansenkaarten als inspiratiebron gelden. 

De definitieve gunning van het Swettehûs staat gepland op 4 juli aanstaande. In het tweede halfjaar van 2019 vindt het ontwerptraject in bouwteamverband plaats om het ontwerp te ontwikkelen en een zo groot mogelijke plus op de thema’s Energie en Circulariteit te behalen. Daarna volgt de realisatiefase. Oplevering van het gebouw is gepland voor het vaarseizoen 2021 (eind maart 2021). 

> 300 ideeën

                                                                                         

> 30 deelnemers

                                                                                                                               

2 brainstormsessies

                                                                                         

Gerelateerde projecten